VA-Konsult Magnus Aronsson

– en samtalspartner för alla VA-frågor

Rent dricksvatten och fungerande avloppsrening är en självklarhet för de flesta. Men vägen dit är sällan spikrak. För kommunala och industriella vatten- och avloppsanläggningar, kan det vara svårt att hitta optimala lösningar.

VA-konsulten hjälper dig med helheten från långsiktig strategisk planering, till detaljprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag. Tillsammans skapar vi god överblick och styrning av verksamheten. Vi ser till att anläggningarna blir effektiva med stabil drift så att kommunens invånare kan njuta av rent vatten och god miljö. Allt till en bra totalekonomi.