Helheten och alla delarna

Inga frågor är för stora eller för små?. Oavsett vilka utmaningar du står inför inom vattenrening eller avloppsrening kan vi erbjuda en lösning. Vi ger dig bredden och djupet via en enda kontakt.

Utredningar

Projektering och förfrågningsunderlag

Projekt- och byggledning

Arbetsmiljöplan, BAS-P

Besiktning av entreprenader

Tillståndsärenden, kontrollprogram, saneringsplan.

Processoptimering

Periodisk besiktning

Processdesign

HACCP och ODP för dricksvattenanläggningars säkerhet.