De personuppgifter som du uppger i detta formulär lagras inte längre än vad den inledda konversationen kräver.